• baş_banner

Torpağın qidalandırıcı detektoru

 • FK-HF300 Yüksək dəqiqlikli gübrə qidalandırıcı xüsusi detektor

  FK-HF300 Yüksək dəqiqlikli gübrə qidalandırıcı xüsusi detektor

  Gübrə: ümumi azot, ümumi fosfor, ümumi kalium, nitrat azot, mövcud fosfor, mövcud kalium, turşu hidrolizə edilmiş azot, üzvi maddələr, azot gübrəsində ammonium azot, nitrat azotu, karbamid azotu, sulu fosfor gübrəsində biuret fosforu, fosfor gübrəsi, kalium gübrəsində kalium, ümumi azot, ümumi fosfor, mürəkkəb gübrədə ümumi kalium Suda həll olunan humik turşusu (aşınmış kömür), suda həll olunan humik turşusu (linyit), suda həll olunan humik turşusu (torf), sərbəst humik turşusu ( parçalanmış kömür), sərbəst humik turşusu (linyit), sərbəst humik turşusu (torf), ümumi azot, ümumi fosfor, suda həll olunan gübrənin ümumi kaliumu, ümumi azot, ümumi fosfor, yarpaq gübrəsinin ümumi kaliumu, ümumi azot, ümumi fosfor, yarpaq gübrəsinin ümumi kaliumu, ümumi fosfor, suda həll olunan gübrələrin ümumi kaliumu Azot (bulanıqlıq), fosfor (bulanıqlıq), kalium (bulanıqlıq), kaliumsuda ium, maqnezium, kükürd, silisium, bor, dəmir, mis, manqan, sink, xlor, qurğuşun, arsen, xrom, kadmium və civə

  Bitkilər: Bitki nitrat azotu, məhsul ammonium azotu, məhsul fosforu, məhsul kaliumu, məhsul kalsiumu, məhsul maqneziumu, məhsul kükürd, məhsul silikonu, məhsul bor, məhsul dəmiri, məhsul misi, məhsul manqan, məhsul sink, məhsul xloru

  Bitki: bitkinin ümumi azotu, bitkinin ümumi fosforu, bitkinin ümumi kaliumu

 • FK-HT500 Tədqiqat səviyyəli torpaq gübrəsinin qida detektoru

  FK-HT500 Tədqiqat səviyyəli torpaq gübrəsinin qida detektoru

  Torpaq elementləri: torpaq ammonium azotu, torpaqda mövcud fosfor, torpaqda mövcud kalium, torpaq nitrat azotu, torpağın hidrolitik azotu, torpağın ümumi azotu, torpağın ümumi fosforu, torpağın ümumi kaliumu, torpağın üzvi maddəsi (Qiulin üsulu), torpağın üzvi maddələri (Qiulin üsulu) , torpaq kalsiumu, torpaq maqneziumu, torpaq kükürd, torpaq silisiumu, torpaq bor, torpaq dəmir, torpaq mis, torpaq manqan, torpaq sink, torpaq xlor, torpaq qurğuşun Torpaq arsenik, torpaq xrom, torpaq xrom və torpaq civə.

  Gübrə elementləri: azotlu gübrədə ammonium azot, gübrədə nitrat azot, karbamid azotu, biuret, fosfor gübrəsində fosfor, fosfor gübrəsində suda həll olunan fosfor, kalium gübrəsində kalium, mürəkkəb məcmu nitrogen gübrəsində, ümumi nitrogen mürəkkəb gübrədə kalium, üzvi gübrədə ümumi azot, üzvi gübrədə ümumi fosfor, üzvi gübrədə ümumi kalium, üzvi gübrədə nitrat azot, üzvi gübrədə mövcud fosfor, üzvi gübrədə mövcud kalium, üzvi gübrədə turşu hidrolizə edilmiş azot, üzvi maddə gübrəsində Suda həll olunan humik turşusu (aşınmış kömür), suda həll olunan humik turşusu (linyit), suda həll olunan humik turşusu (torf), sərbəst humik turşusu (aşınmış kömür), sərbəst humik turşusu (linyit), sərbəst humik turşusu (torf), cəmi azot, ümumi fosfor, suda həll olunan gübrənin ümumi kaliumu, ümumi azot, ümumi fosfor, fol turşusunun ümumi kaliumuiar gübrə, ümumi azot, ümumi fosfor, yarpaq gübrəsinin ümumi kaliumu, ümumi fosfor, suda həll olunan gübrələrin ümumi kaliumu Azot (bulanıqlıq), fosfor (bulanıqlıq), kalium (bulanıqlıq), kalsium, maqnezium, kükürd, silisium, suda dəmir, mis, manqan, sink, xlor, qurğuşun, arsen, xrom, kadmium və civə

  Bitki elementləri: Bitki nitrat azotu, məhsul ammonium azotu, məhsul fosforu, məhsul kaliumu, məhsul kalsiumu, məhsul maqneziumu, məhsul kükürdü, məhsul silikonu, məhsul bor, məhsul dəmiri, məhsul misi, məhsul manqanı, məhsul sinki, məhsul xloru

  Bitki elementləri: bitkinin ümumi azotu, bitkinin ümumi fosforu, bitkinin ümumi kaliumu

  Torpaq mühiti: torpağın rütubəti, torpağın temperaturu, torpağın pH-ı, torpağın şoranlığı

 • FK-HT300 Elmi tədqiqat üçün yüksək dəqiqlikli torpaq gübrəsinin qidalandırıcı detektoru

  FK-HT300 Elmi tədqiqat üçün yüksək dəqiqlikli torpaq gübrəsinin qidalandırıcı detektoru

  Torpaq: torpaq ammonium azotu, torpaqda mövcud fosfor, torpaqda mövcud kalium, torpaq nitrat azotu, torpağın hidrolitik azotu, torpağın ümumi azotu, torpağın ümumi fosforu, torpağın ümumi kaliumu, torpağın üzvi maddələri (Qiulin üsulu), torpağın üzvi maddələri (çörəkləmə üsulu), torpaq kalsiumu, torpaq maqneziumu, torpaq kükürd, torpaq silisiumu, torpaq bor, torpaq dəmir, torpaq mis, torpaq manqan, torpaq sink, torpaq xlor, torpaq qurğuşun Torpaq arsenik, torpaq xrom, torpaq xrom, torpaq civə, pH, duz tərkibi və su məzmun.

  Gübrə: azotlu gübrədə ammonium azot, gübrədə nitrat azot, karbamid azotu, biuret, fosfor gübrəsində fosfor, fosfor gübrəsində suda həll olunan fosfor, kalium gübrəsində kalium, mürəkkəb azot gübrəsində ümumi azot gübrəsi, ümumi potosp mürəkkəb gübrədə, üzvi gübrədə ümumi azot, üzvi gübrədə ümumi fosfor, üzvi gübrədə ümumi kalium, üzvi gübrədə nitrat azot, üzvi gübrədə mövcud fosfor, üzvi gübrədə mövcud kalium, üzvi gübrədə turşu hidroliz olan azot, üzvi maddə Su həll olunan humik turşusu (torf), suda həll olunan humik turşusu (linyit), suda həll olunan humik turşusu (torf), sərbəst humik turşusu (aşınmış kömür), sərbəst humik turşusu (linyit), sərbəst humik turşusu (torf), ümumi azot , ümumi fosfor, suda həll olunan gübrənin ümumi kaliumu, ümumi azot, ümumi fosfor, yarpaq ferinin ümumi kaliumutilizer, ümumi azot, ümumi fosfor, yarpaq gübrəsinin ümumi kaliumu, ümumi fosfor, suda həll olunan gübrənin ümumi kaliumu Azot (bulanıklıq), fosfor (bulanıqlıq), kalium (bulanıqlıq), kalsium, maqnezium, kükürd, silisium, bor suda mis, manqan, sink, xlor, qurğuşun, arsen, xrom, kadmium və civə

  Bitkilər: Bitki nitrat azotu, məhsul ammonium azotu, məhsul fosforu, məhsul kaliumu, məhsul kalsiumu, məhsul maqneziumu, məhsul kükürd, məhsul silikonu, məhsul bor, məhsul dəmiri, məhsul misi, məhsul manqan, məhsul sink, məhsul xloru

  Bitki: bitkinin ümumi azotu, bitkinin ümumi fosforu, bitkinin ümumi kaliumu

 • FK-HT200 Yüksək dəqiqlikli torpaq gübrəsinin qidalandırıcı detektoru

  FK-HT200 Yüksək dəqiqlikli torpaq gübrəsinin qidalandırıcı detektoru

  Torpaq: torpaq ammonium azotu, torpaqda mövcud fosfor, torpaqda mövcud kalium, torpaq nitrat azotu, torpağın hidrolitik azotu, torpağın ümumi azotu, torpağın ümumi fosforu, torpağın ümumi kaliumu, torpağın üzvi maddələri (Qiulin üsulu), torpağın üzvi maddələri (çörəkləmə üsulu), torpaq kalsium, torpaq maqnezium, torpaq kükürd, torpaq silisium, torpaq bor, torpaq dəmir, torpaq mis, torpaq manqan, torpaq sink, torpaq xlor, pH, duz məzmun su məzmunu.

  Gübrə: azotlu gübrədə ammonium azot, gübrədə nitrat azot, karbamid azotu, biuret, fosfor gübrəsində fosfor, fosfor gübrəsində suda həll olunan fosfor, kalium gübrəsində kalium, mürəkkəb azot gübrəsində ümumi azot gübrəsi, ümumi potosp mürəkkəb gübrədə, üzvi gübrədə ümumi azot, üzvi gübrədə ümumi fosfor, üzvi gübrədə ümumi kalium, üzvi gübrədə nitrat azot, üzvi gübrədə mövcud fosfor, üzvi gübrədə mövcud kalium, üzvi gübrədə turşu hidroliz olan azot, üzvi maddə Su həll olunan humik turşusu (torf), suda həll olunan humik turşusu (linyit), suda həll olunan humik turşusu (torf), sərbəst humik turşusu (aşınmış kömür), sərbəst humik turşusu (linyit), sərbəst humik turşusu (torf), ümumi azot , ümumi fosfor, suda həll olunan gübrənin ümumi kaliumu, ümumi azot, ümumi fosfor, yarpaq ferinin ümumi kaliumutilizer, ümumi azot, ümumi fosfor, yarpaq gübrəsinin ümumi kaliumu, ümumi fosfor, suda həll olunan gübrənin ümumi kaliumu Azot (bulanıklıq), fosfor (bulanıqlıq), kalium (bulanıqlıq), kalsium, maqnezium, kükürd, silisium, bor , suda mis, manqan, sink və xlor

  Bitkilər: Bitki nitrat azotu, məhsul ammonium azotu, məhsul fosforu, məhsul kaliumu, məhsul kalsiumu, məhsul maqneziumu, məhsul kükürd, məhsul silikonu, məhsul bor, məhsul dəmiri, məhsul misi, məhsul manqan, məhsul sink, məhsul xloru

  Bitki: bitkinin ümumi azotu, bitkinin ümumi fosforu, bitkinin ümumi kaliumu

 • FK-HT100 Yüksək dəqiqlikli torpaq qidalandırıcı detektoru

  FK-HT100 Yüksək dəqiqlikli torpaq qidalandırıcı detektoru

  Torpaq ammonium azotu, torpaqda mövcud olan fosfor, torpaqda mövcud olan kalium, torpaq nitrat azotu, torpaq hidrolitik azotu, torpağın ümumi azotu, torpağın ümumi fosforu, torpağın ümumi kaliumu, torpaq üzvi maddəsi (Qiulin üsulu), torpağın üzvi maddəsi (çirkabın yuyulması üsulu), , torpaq maqnezium, torpaq kükürd, torpaq silisium, torpaq bor, torpaq dəmir, torpaq mis, torpaq manqan, torpaq sink, torpaq xlor, pH, duz tərkibi və su tərkibi.

 • FK-CT20 Elmi torpaq qida detektoru

  FK-CT20 Elmi torpaq qida detektoru

  Ölçmə elementləri

  Torpaq: ammonium azot, mövcud fosfor, mövcud kalium, üzvi maddələr, qələvi hidrolizə olunan azot, nitrat azot, ümumi azot, ümumi fosfor, ümumi kalium, mövcud kalsium, mövcud maqnezium, mövcud kükürd, mövcud dəmir, mövcud manqan, mövcud sink , mövcud mis, mövcud xlor, mövcud silikon, pH, duz və su tərkibi;

  Gübrə: sadə gübrə və mürəkkəb gübrələrdə azot, fosfor və kalium.Azot, fosfor, kalium, humik turşusu, pH dəyəri, üzvi maddələr, kalsium, maqnezium, kükürd, silisium, dəmir, manqan, bor, sink, mis və xlor üzvi gübrə və yarpaq gübrəsində (çiləmə gübrəsi).

  Bitki: N, P, K, CA, Mg, S, Si, Fe, Mn, B

 • FK-CT10 Elmi torpaq qida detektoru

  FK-CT10 Elmi torpaq qida detektoru

  Ölçmə elementləri

  Torpaq: ammonium azot, mövcud fosfor, mövcud kalium, üzvi maddələr, qələvi hidrolizə olunan azot, nitrat azot, ümumi azot, ümumi fosfor, ümumi kalium, mövcud kalsium, mövcud maqnezium, mövcud kükürd, mövcud dəmir, mövcud manqan, mövcud sink , mövcud mis, mövcud xlor, mövcud silikon, pH, duz və su tərkibi;