• baş_banner

Bitki xlorofil detektoru

  • Bitki xlorofilmetri

    Bitki xlorofilmetri

    Alətin məqsədi:

    Alət bitkilərin real nitro tələbatını və torpaqda azot çatışmazlığını və ya həddindən artıq azot gübrəsinin olub olmadığını anlamaq üçün bitkilərin nisbi xlorofil tərkibini (SPAD vahidi) və ya yaşıllıq dərəcəsini, azotun tərkibini, yarpaq rütubətini, yarpaq temperaturunu dərhal ölçmək üçün istifadə edilə bilər. tətbiq edilib.Bundan əlavə, bu alət azot gübrəsinin istifadə dərəcəsini artırmaq və ətraf mühiti qorumaq üçün istifadə edilə bilər.Bitki fizioloji göstəricilərini öyrənmək və kənd təsərrüfatı istehsalına rəhbərlik etmək üçün kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı ilə bağlı elmi tədqiqat institutları və universitetlər tərəfindən geniş istifadə edilə bilər.